Bu site teknik, analitik ve üçüncü taraf çerezleri kullanır.
Göz atmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.

Preferences cookies

Gölgeyi yerden ayırma. Bizanslı sütun üstünde yaşayan Aziz Daniele

Geç antik dönemde, bir sütunun tepesinde hareketsiz kalmaya izin veren özel bir çilecilik biçimi oluştu. Bu uygulamaya kendilerini adayan keşişlere, stilolardan, stilolardan, Yunanca sütün anlamına gelen stylos denirdi. Bu yöntemi benimseyenler arasında en önemlisi olan Daniele 5. yüzyılda Konstantinopolis yakınlarındaki bir sütunda yaşadı, popülariteye ve şehrin bir tür koruyucusu olarak kabul edilecek bir otoriteye ulaştı. Kendisine adanmış bir eser olan Vita, Bizans vatandaşları için bir referans noktası haline geldiğini bize söylüyor ve İmparatörler I Leone ve Zenone iç ve dış politika konularında da tavsiyelerine başvuracak kadar ona çok önem verdiler. Tehlike içinde geçen hayatlar konferans dizisinin dördüncüsü Sütün üzerinde yaşamını sürdüren Daniele’ye adanmıştır, Prof.Laura Franco ve Silvia Pedone ‘nin açıklamaları bize bu aziz konsunda detaylı bilgiler vereceklerdir. .

Laura Franco, Daniele’nin stilize figürünü gösterecek ve daha geniş maneviyat ve Bizans politikaları bağlamında göze çarpan anları aydınlatacak.Metinsel açıklamalar ve tarihî tartışma, Suriyeli ve Mezopotamya’da bilinen ve bilinmeyen sütun üstünde yaşamlarını sürdüren azizlerin arkeolojik kalıntılar ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan durumu inceleyecek olan Silvia Pedone’un konuşmasının temelini teşkil edecek. Dahası, Bizans’taki sütun üzerinde yaşayan azizlerin varlığı geç antik çağla sınırlı değildir, ancak X-XI yüzyılda tekrar gelişmeye devam eder ve diğer coğrafi bölgelerde yavaş yavaş yok olma eğiliminde olan bir uygulamayı yaşatır. Sütunda yaşayan azizleri tanımlayan tekil ikonografinin analizi yoluyla, daha sonra cesaretleriyle sadece çağdaşlarının hayali değil, aynı zamanda modern okuyucuyu etkileyen inanç agonistlerinin imajını görselleştirmeye çalışacağız.

Casa d’Italia Tiyatrosu

5 mart, 19:00

Laura Franco (Research Associate, Royal Holloway University of London)
Yer ve gökyüzü arasında. Sütunda yaşayan Daniele’nin hayatı

Silvia Pedone (Tuscia Üniversitesi / Roma- Gallerie Nazionali d’Arte Antica)
Askıda hayatlar : İkonografya, topografya ve arkeoloji arasında sütunda yaşayan azizler

Laura Franco İtalya ve İngiltere’de eğitimini aldı ve Bizans filolojisi üzerine PhD derecesine ulaştı. Başlıca çalışma alanı Bizans hagiografisidir. Simeone Metafrasta’nın (11° yy) Menologio ve bazı Bizans azizlerinin konu edildiği Vite (Cinque sante bizantine, Milano 2017) ile de meşgul olmuştur.

Diğer araştırma alanı ise Konstantinya çağında (BUR adına yapmış olduğu küratörlüğünü yaptığı Vita di Costantino di Eusebio di Cesarea) ve Nonno di Panopoli’nin şiiri (şu anda Maria Ypsilanti ile beraber Parafrasi del Vangelo di Giovanni adlı monografi) üzerine çalışmaktadır.

Silvia Pedone Roma Sapienza Üniversitesi’nde Bizans Sanatı Tarihi’nden mezun oldu. Akabinde Roma Tor Vergata Üniversitesinde Konstantinopolis’in Bizans anıtlarının yayınlanmamış çizimleri üzerine Fransız mimar ve arkeolog Charles F.-M. Texier (1802-1871) üzerine doktorasını yaptı. İki defa doktora üstü iki burs kazandı: ilki Salento Üniversitesinden – Hierapolis Aziz Philip heykelinin incelenmesi, ikincisi ise İstanbul Koç Universitesi- Stavros Niarchos Vakfı (Gabam)’dan.

La Sapienza Üniversitesinde Bizans heykelinde Renk konulu ikinci bir doktora yaptı ve Dışişleri Bakanlığı (MAE) ve Üniversite ve Araştırma Bakanlığı (MIUR) tarafından finanse edilen birkaç araştırma daha gerçekleştirdi. Urbino “Carlo Bo” Üniversitesi’nde kontratlı profesörü olarak Ortaçağ ve Bizans Sanatı Tarihi dersi verdi ve halen aynı dersi Tuscia Üniversitesinde yürütmektedir. İtalyan Bizans Çalışmaları Birliği’nin yönetim kurulu üyesidir ve Roma’daki yabancı bilim kurumlarıyla işbirliği yapan Görsel Çalışmalar Roma Ağı Derneği’nin kurucularındandır. Yayınladığı eserler arasına önsözünü Herbert L. Kessler (Padova 2013)’in yaptığı V. Cantone, Phantazontes. Visioni dell’Arte Bizantina, Claudia Barsanti ve Alessandra Guiglia tarafından yazılan eserlerin küratörlüğünü yaptı. Doktora konuları üzerine iki monografisi yayınlandı ve düzenli olarak sanat ve arkeoloji dergilerinde bilimsel makaleleri yer almaktadır. Başlıca araştırma alanları, Bizans’taki sanatsal olgunun tarihçesi ve algılanması ile ilgili problemlerle ilgilidir; Bizans sanatında renk olgusu; modern çağın gezginlerinin belgelenmesinde Konstantinopoli ve anıtlarının topografyası

2000’den bu yana MiBACT bünyesinde Gallerie Nazionali Barberini Corsini’ de Bilimsel, açıklayıcı ve eğitici nitelikte birçok projenin gerçekleştirilmesi işbirliği yapmaktadır.

Simultane Çeviri.

Rezervasyon artık mevcut değil