Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

DÜNYA’DA İTALYAN DİLİ HAFTASI – Ağ ve İtalyanca, İtalyanca için Ağlar

İtalyan dilbilim repertuarında dijital İtalyanca

Giuliana Fiorentino (Molise Üniversitesi)

Konferans, yirmi yıllık bir dönem boyunca bu konu üerine yoğunlaşan birçok çalışma ile kanıtlandığı gibi, İtalyan dilinin göze çarpan özelliklerini sunmayı amaçlamaktadır. Sözcüksel konuları, sözdizimsel sapmaları, grafik kodunu içeren seçimleri ve son olarak web üzerinde çok sayıda metin üretimini karakterize eden stilistik yönleri gözlemlenecek.

Konferans ayrıca, web iletişiminin yayılımının dilin evriminde yarattığı etkiyi göz önüne alarak, İtalyanca dil eğitiminin bazı yönlerine de değinilecektir. Evrimsel fenomeni anlamak için, İtalyan dilini dilbilimsel çeşitlerin repertuarında ele almak, yani sosyo-dilbilimsel bir yaklaşım kullanmak oldukça önemlidir. Bu bakış açısı, dijital İtalyanca ile ilgili literatürde yapılan birçok tanımlamaya ışık tutar ve etkin iletişim sağlamak için hangi stilin benimseneceğini seçmek için İtalyanca yazabilenlere olanak verir.

Giuliana Fiorentino 2005 senesinden bu yana Molise Üniversitesi bünyesinde Genel Linguistik bölümünde Prof. olarak görev yapmaktadır.

Geç Latince döneminde nominal söz dizimleri roman dillerine yönelik cümle dizilimleri, nesnenin öne çıktığı Napoliten diliyle, konuşma dilinde nominal ifadeleriyle ve web yazılımı ve elektronik italyancayla ilgilendi.

1999 senesinde Franco Angeli bünyesinde Relativa debole adlı kitabını yayınladı; 2003 senesinde ise De Gruyter adına Romance Objects. Transitivity in Romance Languages (EALT 27) adlı eserin küratörlüğünü yaptı. 2010’dan 2013’e kadar, eğitimde ve özellikle dil öğretiminde TIC yönelik iki Avrupa projesinin yerel birimlerini koordine etti. Son yayınları arasında: monografik bir eser olan Frontiere della scrittura (2013); küratörlüğünü yaptığı Didattica e tecnologie (2013); sosyolinguistik bir eser olan La variabilità linguistica (2018). Tüm yayınlar Carocci yayınları tarafından basılmıştır. Bilahare Trasversalità delle lingue e dell’analisi linguistica (Franco Cesati, 2018) adlı eserinde küratörlüğünü yapmıştır. Istituto dell’Enciclopedia Italiana tarafından 2010 yılında Roma’da yayınlanan Enciclopedia dell’Italiano’nın (küratör: Raffaele Simone) birçok bir çok bölümüne katkıda bulunmuştur. Her seviyeden tüm İtalyan okullarına açık dil bilgisi yarışması olan Dil Olimpiyatlarının (https://leolimpiadidellalinguaitaliana.eu/ ) fikir annesidir. .

Simultane çeviri.

 

logosli 2017

Prenotazione non più disponibile