Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Dil kursları

İtalyanca’nın güzellikleri, İtalyan Kültür Merkezi’nin Siena Yabancılar Üniversitesi ile özel olarak sunduğu online kurslarla Türkiye’ye geliyor!

Pazartesi’den Perşembe’ye haftada 4 gün, 18:30-21:00 saatleri arasında, ister evinizden ister iş yerinizden katılabileceğiniz dersler ile sadece 3 ayda İtalyanca konuşmaya başlayabilirsiniz.

Ön kayıt ve deneme dersi için buraya tıklayın

Siena Yabancılar Üniversitesi, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ile iş birliği içerisinde, Türkiye’de ikamet eden herkese yönelik, anadili İtalyanca olan öğretmenlerin aracılıyla, uzaktan eğitim sistemiyle CLID TÜRKİYE başlığı altında İtalyanca Dil Kursları düzenlemektedir.

Düzenlenen kurslar Avrupa Birliği Dil Portfolyosu kapsamında A1, A2, B1, B2, C1, C2 seviyeleri içindir. Öğrenci üç aylık dönemde sadece tek bir seviyeyi takip edebilir.

Öğrenci her üç aylık dönemin sonunda kur boyunca eşzamanlı kurs saatlerin en az %70’ ini takip etmiş ise ve sınavdan başarıyla geçmiş ise talep üzerine ilgili öğrenci adına Katılım Sertifikası düzenlenecektir. Katılım Sertifikası öğrencinin İtalyanca bilgisini ölçen resmi bir dil sertifikası niteliğinde değildir.

Kurs bitiminde yapılan sınavdan başarıyla geçen öğrenci bir üst seviyeye devam etme hakkı kazanır. Başarıyla atlanan her kurs dönemi öğrenciye 6 Üniversite eğitim kredisi sağlar (6 CFU).

CLID Türkiye kapsamında organize edilen üç aylık kursların 120 saati uzaktan eğitimle eşzamanlı kurslar olarak Zoom Pro Education Video konferans platformunda, 30 saati ise öğrencinin tek başına gerçekleştireceği MOODLE platformunda gerçekleşecektir. Zoom sınıflarında en az 6 en fazla 12 öğrenci yer alacaktır. Eğitim, Siena Yabancılar Üniversitesi’nde çalışan ve anadili İtalyanca olan öğretmenlerde tarafından verilmektedir.

UZAKTAN EĞİTİMLE EŞZAMANLI DERS SAATLERİ (ZOOM)
Her kurs, 3 ay boyunca Pazartesi’den Perşembe’ye haftada 4 gün, 18:30-21:00 saatleri (Türkiye saati) arasında, 15 dakikalık mola dahil her gün 2,5 saat olarak programlanmıştır.

KURS BEDELİ: Euro 396,00 (HIÇ BIR ŞEKILDE İADESI mümkün olmayan 16,00 euro tutarında Italyan Damga Vergisi dahil) .
Üç aylık 396 € tutarındaki kurs bedeli şunları kapsamaktadır: 120 saatlik Zoom platformunda uzakltan eğitimle eşzamanlı dersler,  öğrencinin tek başına istediği saatlerde çalışabileceği MOODLE platformunda 30 saat ders – giriş dersi – seviye sınavı – final sınavı – kurs devam belgesi, Moodle platformunda eğitim materyali ve kullanılan platformlara giriş.
Kurs bedeli şunları KAPSAMAMAKTADIR: kurs kitabı (kurs başında öğrenci tarafından satın alınacaktır).

CLID TÜRKİYE KURSLARININ TAKVİMİ

Not. Her kurs dönemi için 12 haftalık etkinlikler planlanmıştır. Kurs takviminde bazı İtalyan tatillerinde dikkate alınmıştır. 2 haziran ve 15 ağustos hatfalarında kurs yapılmıyacaktır.

KAYIT ŞEKLİ
Yukarıda belirtilen takvim doğrultusunda CLID TÜRKİYE kurslarına kayıt sadece ONLINE olarak gerçekleşecektir.

1. Öğrenci, öngörülen tarihler içinde İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin kayıt formunu https://docs.google.com/forms online olarak doldurduğunda ön kayıt gerçekleşmiş olur.

2. Ön kaydın tamamlanmasına müteakip Siena Yabancılar Üniversitesi Sekreterliği ön kayıt esnasında öğrenciler tarafından bildirilen e-posta adresine, PagoPA portalı vasıtasıyla ödemeyi nasıl yapacakları, giriş dersini nasıl izleyecekleri, kursu ne şekilde takip edebilecekleri ve kesin kayıt formu hakkında detaylı açıklamaları içerir bir e-posta gönderecektir.

3. Öğrenci Siena Yabancılar Üniversitesi tarafından belirtilen tarihte (yukardaki takvime bakınız) Türkiye saatiyle saat 18:30’da Giriş Dersine katılacaktır. Bu derste İtalyanca bilgisine sahip adaylar için ücretsiz bir seviye sınavı da uygulanacaktır.

4.CLID Türkiye İtalyanca dil kursuna katılma kararı alan öğrenci, giriş dersine katıldıktan sonra yukardaki takvimde belirtilen tarihlerde, e-posta ile yollanan link vasıtasıyla erişeceği Siena Yabancılar Üniversitesi’nin pagoPA portalı ile kurs bedelinin tamamını kredi kartı ile ödemelidir. Öğrenci tarafından gerçekleştirilecek bu ödeme sonrasında kesin kayıt formunun doldurulması ve ekine kimlik belgesinin (PDF olarak) ve ödeme makbuzunun birer suretinin eklenmesi gerekmektedir. Böylelikle kayıt resmi hale gelir.

Not: Yukarıda belirtilen kayıt şeklinin 3. ve 4. maddesinde belirtildiği şekilde ve öngörülen takvim doğrultusunda işlemlerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi durumunda, ön kayıt tamamıyla iptal edilecektir.

CAYMA HAKKI
Öğrenci ödemeyi gerçekleştirdikten sonra en geç 14 gün içinde kayıttan vazgeçebilir. Bu durumda 380,00 Euro iade edilir (16,00 Euro tutarındaki İtalyan Damga Pulu vergisinin iadesi mümkün değildir). Öğrenci, ödeme tarihinden itibaren cayma hakkına ilişkin bildirimi 14 gün içinde Siena Yabancılar Üniversitesi’nin segrstud@unistrasi.it adresine e-posta göndermek suretiyle yapmak zorundadır. Öğrenci tarafından ödenmiş olan 396,00- Euro kurs bedelinden İtalyan Damga Pulu vergisi kesildikten sonra arta kalan 380,00 Euro, Siena Yabancılar Üniversitesi tarafından, bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde, öğrencinin banka hesabına banka havalesi ile net olarak iade edilecektir. Reşit olmayan öğrencilerin iade talebi ödemeyi yapan velisi tarafından yapılmalı. Ödeme öğrencinin velisinin banka hesabına 60 gün içinde net olarak yapılacaktır.
DIKKAT: Ödeme tarihinden itibaren 14 gün geçtikten sonra kurstan cayma hakkı sona erer ve bunun sonucunda öğrencinin kurs bedeli olarak ödediği tutarın iadesi mümkün değildir.

KULLANILACAK EĞİTİM MATERYALİ
CLID Türkiye tarafından organize edilecek dil kursunda Nuovo Espresso, Alma Edizioni Serisi ve Firenze kitapları kullanılacak olup, ilgili dökümanların E-kitap versiyonu da mevcuttur. (www.almaedizioni.itamazon.com.tr). Materyaller kurs bedeline dahil değildir. Öğrenci kurs başında kitabı edinmelidir.

TEKNİK GEREKSİNİMLER
● Dersler tercihen PC, notebook, tabletten izlenebilir.
● Sabit bir internet bağlantısı gerekmektedir.
● Eşzamanlı dersler Zoom Pro Education platformunda gerçekleşecektir. Öğrencinin kendi kendine yapacağı aktivitelerde ise Moodle platformu kullanılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve Siena Yabancılar Üniversitesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2016/679 sayılı ve 27.04.2016 tarihli “Genel Kişisel Verileri Koruma Yönetmeliği” yükümlülüklerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup, kişisel verileriniz KVKK’da ve GDPR’da belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde muhafaza edilmektedir.

SEVİYELERİN TANITIMI

Seviye Seviye içeriklerinin tanıtımı Etkinlik ve ödev tipleri
A1 Bu seviyenin amacı, en yaygın iletişim durumlarında kişisel ve kişilerarası alanla ilgili temel beceri ve yeterlilikleri geliştirmektir: kendini tanıtma, iletişim bilgilerini sağlama, bilgi isteme ve verme gibi minimum ihtiyaçları karşılamak için günlük kullanım ifadelerini öğretmektir. Öğrencilere temel gramer, fonetik ve sözcük yapılarını öğrenmeleri ve kullanmaları için rehberlik edilir. Sözlü beceriler özellikle işlenir.  Öğrenciler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli etkinlik ve görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler:● Dil bilgisi üzerine düşünme etkinliği

● Gramer alıştırmalar

● Sözlü ve yazılı üretme aktiviteleri

● Bilgi verme ve özetleme

● Power Point kullanarak küçük sunumlar yapmak

● İşbirliği içinde aktiviteler

● Güncel olaylar üzerine tartışmalar

● Küçük projeler gerçekleştirmek

A2 Kursun amacı, resmi ve resmi olmayan durumlarda ortak ifadeler kullanarak basit ama etkili bir şekilde sosyalleşme becerilerini geliştirmektir: tanıdık ve yaygın durumlarda olağan faaliyetleri tarif etme, resmi durumlarda etkileşim kurma, e-posta yazma, birini davet etme bir şey yapmak vb. Öğrencinin kendini etkileşim halinde bulabileceği iletişimsel durumların (ve ilgili kelime dağarcığının) repertuarı genişlemektedir. Ayrıca, geçmiş olaylara atıfta bulunmak için dilsel ve metinsel yapılar tanıtılır. Sözlü beceriler özellikle işlenir.
B1 Kursun amacı, kamusal alan, eğitim, boş zaman, iş ile ilgili olabilecek tanıdık konuları anlama ve daha akıcı konuşma beceri ve yeteneklerini geliştirmektir. Geçmiş deneyimleri ve olayları anlatmak, hayalleri, umutları ve tutkuları ifade etmek, birinin görüşlerini ifade etmek ve geleceğe yönelik projeleri tanımlamak için dil araçları tanıtılır. Sözlü beceriler ve yazılı metinlerin yönetimi özellikle işlenir.
B2 Dersin amacı, geniş bir yelpazedeki konuları anlama ve konuşma, kişinin çalışma alanlarıyla ilgili konularda etkileşim kurma becerilerini geliştirmektir: farklı kaynaklardan gelen metinleri yönetmek, istatistiksel veriler hakkında yorum yapmak, olayları çerçevelemek. Geçmişte gelişen olayları geliştirin. Kişisel görüşleri ve bir tezin artılarını ve eksilerini ifade etmek için araçlar sağlanmıştır. Yazılı üretim için genişbir alan ayrılmıştır.
C1 Bu kursun amacı, çok çeşitli karmaşık ve uzun metinleri anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek ve anlamı açık olmayan metinleri tanımaktır. Dili sosyal, profesyonel ve akademik amaçlarla kullanmak için araçlar sağlanmıştır. Geniş bir dilbilimsel çeşitlilik repertuarını anlamak için gerekli beceriler geliştirilir: sıradan İtalyanca’ya ek olarak, ayrıca daha günlük ve edebi kayıtlar ele alınır. Metin türlerinin repertuarı genişletilir, yazılı ve sözlü beceriler dengeli bir şekilde geliştirilir.
C2 Bu seviyenin amacı bilim ve edebiyat eleştirisi, hukuk ve tıp dili de dahil olmak üzere uzmanlaşmış dillerin repertuarını geliştirmektir. Beceriler, not alma, sözlü ve yazılı kaynaklardan gelen bilgileri özetleme, bilgileri tutarlı sunumlar halinde yeniden yapılandırma vb. gibi dilsel olarak karmaşık görevleri gerçekleştirmek için geliştirilmiştir. Yazılı ve sözlü beceriler dengeli bir şekilde geliştirilir.

ÖNGÖRÜLEN SEVİYELER VE KURSLARIN ORGANİZASYONU VE ÜCRETLER

Seviye İlk birinci ayda eş zamanlı ders sayısı İkinci ayda eş zamanlı ders sayısı Üçüncü ayda eş zamanlı ders sayısı Tüm kurs boyunca Moodle’da bireysel etkinlikler Eşzamanlı ve bireysel etkinliklerin toplam saati 150 saatlik her bir seviye için kurs ücreti
A1 A1.1 40 saat A1.2 40 saat A1.3 40 saat 30 saat 150 saat € 396,00
A2 A2.1 40 saat A2.2 40 saat A2.3 40 saat 30 saat  150 saat € 396,00
B1 B1.1 40 saat B1.2 40 saat B1.3 40 saat 30 saat 150 saat € 396,00
B2 B2.1 40 saat B2.2 40 saat B2.3 40 saat 30 saat 150 saat € 396,00
C1 C1.1 40 saat C1.2 40 saat C1.3 40 saat 30 saat 150 saat € 396,00
C2 C2.1 40 saat C2.2 40 saat C2.3 40 saat 30 saat 150 saat € 396,00